Förteckning över auktionsgods att försäljas vid  FÖRSTA  Hjulmarknadsauktionen i Stockholm lördagen den 30 november 2013 kl. 13.00. Alla objekt i gott skick där ej annat anges. Angivna priser är utgångspriser, som ej skall underskridas. ”Inget bud” = återrop.

 

 

1.  HjM 1  LP-skiva "De sista ångloken" utgiven ca 1970 med 14 spår. Ett el två av spåren m hack. 200:-


2.  HjM 2  Plansch med F-loket (ånga) 106 x 75 cm. Lok o td sidovy + interiör av hytt, häftstiftshål.

     Eftersökt!  100:-

 

3.  ULJ 1  Köbenhavns Naertrafik 1962-63 – jernbaner – rutebiler – skibe, utg DSB, 68 s hft. 30:-

 

4.  ULJ 2  Jernvägs o reskarta öfver Sverige 1889, nött, omsl tejplagat, kartorna relativt bra  50:-

 

5.  JSI 1  Tidskrift ”Verkehrstechnik nr 22 /1925 häfte 118 sid., ryggen dålig. 425:-

 

6.  JSI 2  Sovjetiska statsvapnet i metall, från diesellok, bra skick. 200:-

 

7.  JSI 3  Stationsstämpel Nyland, bra skick. 50:-

 

8.  JSI 4  Signalstav med röd flagga, bra skick. 450:-

 

9.  HjM 3  SJ-askkopp, metall, förnicklad, 6 x 5,5 x 8,5 cm, krona + metkrok på framsidan.  150:-

 

10. ULJ 3  Busstraf. Sthlm-Södertörn, prislista o detaljerade avgiftsanvisningar m m, 1956-57, hft. 75:-

 

11. ULJ 4  SJ Buss 75 År, 1911-86, rikt ill minnesskrift, inb. Inget bud

 

12. HjM 6  A4-pärm, 65 vykortsfickor m totalt ca 250 jv-bilder varav ca 114 ånglok, 66 ellok, 23 elmotorv,

      27 dieselmotorv, 13 diesellok, 4 psv, 3 ångv m m. Svenska vykort, normal- o smalsp.  250:-

 

13. HjM 4  Dricksglas av klarglas, etsad märkning "SJ", 9 cm högt.  120:-


14. HjM 5  Emaljskylt, 30 x 24 cm. ”VARNING -  Beröring med kontaktledningarna… medför

      livsfara. Stockholm i september 1926. Kungl. Järnvägsstyrelsen”. Fint skick, ngt smutsig.  150:-


15. BoJ 1  A4-pärm SJH 455-1 1964. Elfordon – handb 1 f rep-ps. Gäller lok D-Da-Hg-F-Ma.  NYSKICK  75:-

 

16. BoJ 2  SJ Lärobok i elektroteknik av Å. Karsberg år 1945, 343 s. NYSKICK.  275:-

 

17. BoJ 3  SJ Lärobok i elektroteknik, Axel Larsson år 1928. 154 s. + 9 stora scheman. NYSKICK.  200:-

 

18. BoJ 4  Vagnlära utarbetad av Erik Nothin år 1912, 300 sidor. NYSKICK. 275:-

 

19. BoJ 5  Lokomotivlära utarbetad av Elis B Höjer 1912 upplaga 2, 647 s plus Tillägg nr 1 och 2.  Snygg. 350:-

 

20. BoJ 6  Lokomotivlära utarbetad av Elis B Höjer 1921. Snygg.  350:-

 

21. BoJ 7 Sveriges kommunikationer sommartidtabell fr.o.m. 3juni 1946. Ej karta. Snygg. Efters.  300:-

 

22. BoJ 8  Lokförarväska märkt med fyrkantigt SJ. Axelrem finns. Snygg.  250:-

 

23. BoJ 9  Signallampa batteridriven svart rund, äldre, m manöverstång upptill för inställn till vitt-grönt-rött

      ljus, snygg, ovanl.  400:-

 

24. JInF 1  TJ Tidtabellsbok 26 sept 1920, 11 s. ngt nött.  Inget bud

 

25. JInF 2   DONJ Tidtabellsbok 62, juni 1950, 30 s., hygglig  150:-

 

26. ÖSlJ 24  Svensk Järnvägsmatrikel 1918 I – II,  SJ och EJ, hft, hyggliga  75:-

 

27. ÖSlJ 25  Järnvägsteknik 5 årgångar  50:-


 

Förteckning över auktionsgods att försäljas vid  ANDRA  Hjulmarknadsauktionen i Stockholm lördagen den 30 november 2013 kl. 14.30. Alla objekt i gott skick där ej annat anges. Angivna priser är utgångspriser, som ej skall underskridas. ”Inget bud” = återrop.

 

 

51.  ÖSlJ 1 Mörkblå pälsmössa/båtmössa m/50-talet, inkl. SJ tjt för stationskarl, st 56-57, nyskick 250:-

 

52.  ÖSlJ 2 Äldre környckel för elektrolok, mässing, välanv., snyggt nött! Ursprung? Inget bud

 

53. ÖSlJ 3 Liten rälsspik från okänd svensk smalspårsbana, 12,5 cm, rostig. 10:-

 

54. TW 1  Anslagstidtabell nr 58, SRJ 1914, ca 55x60 cm, inramad, liten hörnlagn.  150:-

 

55. TW 2  SJ lok B 1026, leveransfoto fr Motala Vst. Inramat, ca 70x30 cm, glasskada.  150:-

 

56. ÖSlJ 4 SJ Särtryck 77 1951, 504 s. inb., ganska gott skick, mckt eftersökt 350:-

 

57. ÖSlJ 5 SJ tdt-bok del A, 6. driftdistr. fr o m maj 1967, inkl ätr, pärm 75:-

 

58. ÖSlJ 6 SJ tdt-bok del A, 7. driftdistr. fr o m juni 1969, inkl ätr, pärm 75:-

 

59. ÖSlJ 7 SJ tdt-bok del A, 8. driftdistr. fr o m maj 1968, inkl ätr, pärm 75:-

 

60. ÖSlJ 8 ASEA reklampärm ca 1968-72 med färgtryckta prospekt över nya fordon; T45, Ra-Rc,     

      exportlok, X1, T-tåg C4-C6, Yoa2, Xoa5, TGOJ Bt m m, parti  125:-

 

61. ÖSLJ 9 Steam trains of the British Isles, tjock målarbok m ångtågsteckn, några ifyllda Inget bud

 

62. ÖSlJ 10 Loktillverkarskylt från SJ Hd 551 ASEA 1942 nr 1040, 36x20 cm, förkromad, snygg, Inget bud

 

63. ÖSlJ 14  Loknummerskylt från SJ Ha 477, helt oskadad, perfekt krom, tillfälle!  900:-

 

64. ÖSlJ 15  SRJ graf tdt nr 108, 1/9 1952, hft. A4-blad m omslag, nyskick  250:-

 

65. ÖSlJ 16  UGJ historik 1874-1924, nytryck m skyddsomsl,  hft, ill, nyskick  Inget bud

 

66. ÖSlJ 17  TGOJ historik 1927, särtr ur Sv Jvföreningen s å, ngt nött klotband 137 s ill, inkl matrikel!
Inget bud

 

67. ÖSlJ 18  SRJ historik 1885-1935, ill, inb., snygg o eftersökt  250:-

 

68. ÖSlJ 19  Boken om HNJ, Stenvalls 1982, rikt ill, inb, blekt rygg, f ö nyskick, eftersökt  350:-

 

69. ÖSlJ 20  Vit emaljskylt SJ ca 1925 ”Livsfarligt att beröra ledningarna för den elektriska bandriften”,

       50 x 30 cm, emaljskador, ovanlig!  325:-

 

70. ÖSlJ 21  ASEA reklam. i färg för tyristordriva elfordon, eng. o ty. txt, 1972-73, SJ/ÖBB/SL m fl, parti  40:-

 

71. ÖSlJ 22  Maedel, Liebe alte Bimmelbahn, ångfoton från alla spårv., en klassiker fr 1967, 200 s inb  100:-

 

72. ÖSlJ 23  SJ 6 dd (Roslagsbanorna)  tdt-bok del A & B 1964-65, tjock pärm m lösbl, snygg  200:-

 

73. ÖSlJ 11 ASEA fickhandbok över levererade elfordon från anno dazumal till 1972, eftersökt 150:-

 

74. ÖSlJ 12 Sv. Kommunikationer nr 4 1965, m karta, snygg  Inget bud

 

75. ÖSlJ 13 Sv. Järnvägsföreningen 1926-45, tilläggsbandet, blekt linnebd. Inget bud

 

76. NJM 1 Vinghjul med krona från rälsbuss Inget bud