Förteckning över auktionsgods vid FÖRSTA Hjulmarknadsauktionen den 25 november 2017 kl. 13.00. Alla objekt i gott skick där ej annat anges. OBS, varje post har ett lägsta utropspris; bud under denna summa accepteras ej.

 

1 - Hjm1 1) Ett fotoalbum med bilder från Stig Nyberg samling. Det innehåller 33 fotofickor med totalt 196 stycken svart-vita bilder med måtten 15 x 10,5 cm. Det är 23 satser med bilder från SRJ, ULJ, DHJ, DjB samt SLOAB, både rullande materiel och stationsbilder, tillsammans med förteckning över innehållet - 250 kr.

2 - Hjm1 2) En fotogendriven svart slutsignallykta. Två röda och ett grönt glas. Brännare med tillhörande veke. Sista användningsplats var banvaktsstugan Karsås mellan Nässjö och Bodafors - 400 kr.

3 - Hjm1 3) Ett SRJ-emblem. Det är den senare modellen i gjuten aluminium med ihopflätade vitlackerade bokstäver, rengjord med litet färgskav - 300 kr.

4 - NJM 1) Vinghjul med krona från rälsbuss, Bra skick men har några mindre ärgfläckar. Skylten är i två delar vinghjul och krona. Materialet är mässing. Vinghjulet är c:a 0,5 meter brett och 2 dm högt. Kronan är c:a 1,5 x 1,5 dm. Vikten är uppskattningsvis 5 kg - 1500 kr.

5 - JInF 1) TGDG Linjebok BJ 1 ts 1942-06-15, 58 s, nött - 100 kr.

6 - JInF 2) TGDG Linje- och tidtabellsbok DJ 113 1941-06-16, 35 s, hygglig - 100 kr.

7 - JInF 3) TGDG Tidtabellsbok DVVJ 12/4, med graf 1938-12-01--1939-05-14, 71s - 100 kr.

8 - JInF 4) TGDG Tidtabellsbok DVVJ 17/9, med graf 1944-06-05, 45 s - 100 kr.

9 - JInF 5) TGDG Tidtabellsbok KFJ 27, med graf 1937-05-22--1938-05-14, 35 s, hygglig - 100 kr.

10 - JInF 6) TGDG Tidtabellsbok LLEJ 39, med graf 1939-05-15, 24 s, hygglig - 100 kr.

11 - JInF 7) TJ Tidtabellsbok 26 1920-09-15, 11 s, hygglig - 100 kr.

12 - JInF 8) SJ Säo (str 2) 1947-11-01, 176 s, hygglig - 25 kr.

13 - JInF 9) SJ Sär (str 2 s) 1948-05-09, 107 s, nött - 25 kr.

14 - Hjm2 01) De sista svenska ångloken. 1977. SJK bok 20 - 300 kr.

15 - Hjm2 02) Den rullande materielen vid Stockholm – Westerås – Bergslagens Järnvägar 1872 – 1944. 1974. SJK bok 8 - 250 kr.

16 - Hjm2 03) Handledning i vagnlära. 1944 - 100 kr.

17 - Hjm2 04) Järnvägars byggnad och underhåll. Handledning för banavdelningens undervisningskurser. 1947 - 50 kr.

18 - Hjm2 05) Banöverbyggnad. Handledning för banavdelningens undervisningskurser. 1948 - 50 kr.

19 - Hjm2 06) Förteckning över Statens Järnvägars lok och vagnar. Del I. Ånglok, elektrolok, motorlok och lokomotorer samt fartyg. 1 januari 1957. Str 420. 1957 - 100 kr.

20 - Hjm2 07)  Förteckning över Statens Järnvägars lok och vagnar. Del II. Motorvagnar, rälsbussar jämte släpvagnar, person-, post- och resgodsvagnar. 1 januari 1957. Str 420. 1957 - 100 kr.

21 - Hjm2 08) Elektrolok F. Nr 621 – 632 , 694 – 702 . 1950. [Handledning] - 100 kr.

22 - Hjm2 09) Förstatligande av enskilda normalspåriga järnvägar. Betänkande avgivet av Kungl. järnvägsstyrelsens kommission. 1936. [Mycket uppgifter för resp EJ om banan, lokparken, trafiken m m] - 200 kr.

23 - Hjm2 10) Växlingsinstruktion. Gäller fr o m den 31 maj 1959. Str 113. 1959 - 20 kr.

24 - Hjm2 11) Tjänstevagnar med UIC-nummer vid Statens Järnvägar 1967 – 1977. 1980. SJK bok 27 - 125 kr.


Förteckning över auktionsgods vid ANDRA Hjulmarknadsauktionen den 25 november 2017 kl. 14.30. Alla objekt i gott skick där ej annat anges. OBS, varje post har ett lägsta utropspris; bud under denna summa accepteras ej.

 

51 - SKÅJ 1) Ångloksskolan – Arbetsuppdelningar för reparatörer. SJ 1963, 455 s, pärm med lösblad i A5-format. - 150 kr.

52 - SKÅJ 2) Hults Bruk – Specialtillverkning av dressiner m m. 1913, reproduktion 1980, 8 s i A4-format - 25 kr.

53 - SKÅJ 3) När ångloken rullade och skenorna sjöng … – om BLJ. 1981, 120 s, något nött - 25 kr.

54 - SKÅJ 4) The Golden Age of Steam C– 150 år av ångtåg 1850–2000. 2000, 112 s, något nött - 25 kr.

55 - SKÅJ 5) Ånglok tillverkade i Sverige. 2:a upplagan 1974, 92 s i A5-format, nött. SJK bok 2 - 50 kr.

56 - SRJmf 1) Tidtabell nr 51 för bantågen å 3dje Trafik-Distriktet från och med den 1 Juni 1886 (Malmö-Lund, Malmö-Alfvesta, etc.) - 100 kr.

57 - SRJmf 2) Tyska järnvägsfordonstillverkaren Linke-Hoffmann Werke (Köln). Katalog över deras motorvagnar, personvagnar, godsvagnar, postvagnar, mm. Ca 400 sidor. - 100 kr.

58 - SRJmf 3) Redogörelser (verksamhetsberättelser) för Vestra Blekinge Jernvägar åren 1888 till 1902; alla i ett inbundet band. - 150 kr.

59 - SRJmf 4) Stockholm-Rimbo Järnvägs AB, Data och händelser 1885 – 1935 (SRJs 50 års jubileum). - 75 kr.

60 - SRJmf 5) Stockholm-Rimbo Järnvägs AB, Data och händelser 1835 – 1949 (elektrifieringsåren). - 75 kr.

61 - SRJmf 6) Katalog över Magdeburg-firman Schäffer-Budenberg’s ångmaskiner, armaturer, etc. Utgiven 1926 - 50 kr.

62 - SRJmf 7) Föreskrifter för avfstängningstafvlor, lutnings visare … vid Statens Järnvägar. - 50 kr.

63 - SRJmf 8) Lokomotiv och vagnpark vid Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar 1943 - 150 kr.

64 - SRJmf 9) Inbunden årgång av månadstidningen Jernbanebladet 1919. (Tidning för Sveriges, Norges och Danmarks Jernbanor) - 50 kr.

65 - SRJmf 10) Inbunden årgång av månadstidningen Jernbanebladet 1905. (Tidning för Sveriges, Norges och Danmarks Jernbanor) - 50 kr.

66 - SRJmf 11) Inramad teckning över Allmänna svenska Jernvägsverkstädernas (ASJ) industriområde i Linköping. - 20 kr.

67 - SRJmf 12) Inramad litografi-ritning (i färg) av SJ:s tvåaxliga salongsvagn 448 - 50 kr.

68 - SRJmf 13) Minnestallrik från TR – Trafikrestauranger med F 1200. (ur Gustavsbergsserien med 17 tallrikar med järnvägsmotiv) - 20 kr.

69 - SRJmf 14) Järnvägarnas årsbok 1913 - 50 kr.

70 - SRJmf 15) Lärobok i engelska språket för järnvägsmän (tredje upplagan) - 20 kr.

71 - SRJmf 16) Minnesskrift ”Stockholm Central 100 år”. - 50 kr.

72 - SRJmf 17) Malmö-Ystads Järnväg 1874 – 1924 - 250 kr.

73 - SRJmf 18) Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle, översikt person- och godstrafiken 1920 - 20 kr.

74 - SRJmf 19) Lokomotivmännens tidning 1912–1916 (inbundna årgångar). - 20 kr.