Deltagare på Hjulmarknaden 2018 anmälda t o m 2018-11-13

 

Namn

Hemsida

Kort

Anten-Gräfsnäs museijärnväg

www.agj.net

Sw

Auktionshuset Kolonn AB

www.kolonn.se

Sw

Balkong Förlag AB

www.balkongforlag.se

Ja

Baneforlaget/Lokaltrafikkhistorisk forening/
Norsk Jernbaneklubb

 

 

Bergström, Göran

 

 

Blomstrand, Håkan

 

Sw

Boman, Gerald

 

Nej

Boren Train AB/Wallén, Torsten

www.borentrain.se

 

Brofall, Torbjörn

 

 

Böda Skogsjärnväg

www.bosj.se

 

Dekaler & Etsat

www.byggsvenskt.nu

Sw

Edgar modellbyggare, Jörgen

jorgenedgar.se

Sw

Ersson, Kent

 

 

Frykmo Modellbyggeri

 

Sw

Förenade N-skala i StorStockholm

www.fniss.se

 

Godsvagnsdesign – Wallgren, Vincent

 

 

Gotlandståget, Föreningen

www.gotlandstaget.se

Ja

H-felt Förlag

svenskamodelltag.bloggplatsen.se

Sw

Hobbypress Förlag

www.hobbypress.se

Ja

Industribaneföreningen

www.industribanor.se

Ja, Sw

Johansson, Bo

 

Nej

Johansson, Martin

mjtag.dinstudio.se

Sw

Jädraås-Tallås Järnväg

www.jtj.org

Ja

JärnvägsInfo-Förlaget AB

www.jinf.info

Ja, Sw

Järnvägsmusei Vänner, Föreningen

www.jvmv.se

 

Kleine, Carl

 

 

Klockar, Måns

 

 

Köping-Utterbergs Järnvägs museiförening

www.kujmf.se

Sw

LACO Models

www.lacomodels.se

Sw

Larsson, Arne

 

Sw

Larsson, Björn

 

Nej

Leandoer Förlag

www.le-forlag.se

Sw

LG Hobbyservice

 

Sw

Lokaltrafikintresserades Förbund

www.bussmicke.se/LTF/

Sw

Lukkarinen, Håkan (GMJ)

 

 

Maritim Stockholm, Klubb

klubbmaritim.com/stockholm/

Sw

Martinussen, Ulrik/modelltåg.com

modelltag.com

Ja, Sw

Matuska, Yvonne von

www.matuska.se

 

MJ-Hobbyexperten

www.mjhobby.se

Ja

MJ-Specialisten/Boren Train AB

www.hobbymodeller.se

Ja

Modelljärnvägsmagasinet

www.mj-magasinet.se

Ja, Sw

Museispårvägen Malmköping

www.muma.se

Ja

Mälardalens ModulMöte

www.malarmodulmote.com

 

Nisses lok- och vagnverkstad

 

 

Nora Bergslags Veteran-Jernväg

www.nbvj.se

 

Norsk Modelljernbane Sweden AB

www.nmj.no

Ja

Nova Frimärken AB

www.novastamps.com

Ja

Olsson, Leif

 

 

Olsson, Michael

 

 

One:87 AB/HNoll

www.one87.se

Ja, Sw

Palm, Charlotte

 

Sw

Rimbo Grande Modeller

www.rimbogrande.se

 

Roslagsbanans Veterantågsförening

www.roslagsbanan.com

Ja

Selin, Bengt

www.antikvariaterato.se

 

Signalsidan

signalsidan.se

Ja

Sjölin, Vilhelm

 

 

Skara-Lundsbrunns Järnvägar

www.sklj.se

Ja, Sw

Skärgårdsbåten, Stiftelsen

www.skargardsbaten.se

Ja, Sw

Smalspårsfrämjandet, Modelljärnvägsföreningen

www.smalsparigt.org

 

Sollefteå Modelljärnvägsklubb

www.smjk.se

Nej

Staff, Per-Everth

 

Sw

Stenvalls Förlag, Frank

www.stenvalls.com

Ja

Stockholm Live Steamers

 

 

Stockholm Toy Cabinet HB

 

 

Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg

www.skaj.se

Ja, Sw

Stockholms Modelljärnvägsklubb

www.smj.org

 

Stockholms Ånglokssällskap

www.anglok.se

 

Svensk Flyghistorisk Förening

www.flyghistoria.org

Ja, Sw

Svenska Järnvägsklubben

www.sjk.se

Ja, Sw

Svenska Motorvagnsklubben

www.smok.nu

 

Svenska Spårvägssällskapet Stockholmsavdelningen

www.sparvagssallskapet.se/stockholm/

 

TMJ Konsult AB

www.tmjkonsult.se

 

Trafikförlaget, Föreningen

 

Nej

Trafik-Nostalgiska Förlaget

www.tnf.se

Ja, Sw

Train Nuts

 

Sw

TrainShop AB

www.trainshop.se

Ja, Sw

TågCentralen (i Eskilstuna) – Larsson, Anders

www.tagcentralen.nu

Ja, Sw

Westerås Banbyggare, Sällskapet/Lokstallet

home.swipnet.se/swb/

 

Virtanen, Matti

 

 

Åmål-Årjängs Järnväg, Järnvägssällskapet

www.jaaj.nu

Sw

Ångfartyget Ejdern, Museiföreningen

www.ejdern.org

Sw

Östra Södermanlands Järnväg

www.oslj.nu

Ja

 

Kort Sw = Swish!