Deltagare på Hjulmarknaden 2018 anmälda t o m 2018-10-12

 

Namn

Hemsida

Kort

Anten-Gräfsnäs museijärnväg

www.agj.net

Sw

Auktionshuset Kolonn AB

www.kolonn.se

Sw

Bergström, Göran

 

 

Boman, Gerald

 

Nej

Boren Train AB/Wallén, Torsten

www.borentrain.se

 

Böda Skogsjärnväg

www.bosj.se

 

Dekaler & Etsat

www.byggsvenskt.nu

Sw

Edgar modellbyggare, Jörgen

jorgenedgar.se

Sw

Ersson, Kent

 

 

Frykmo Modellbyggeri

 

Sw

Godsvagnsdesign – Wallgren, Vincent

 

 

Gotlandståget, Föreningen

www.gotlandstaget.se

Ja

H-felt Förlag

svenskamodelltag.bloggplatsen.se

Sw

Hobbypress Förlag

www.hobbypress.se

Ja

Industribaneföreningen

www.industribanor.se

 

Johansson, Bo

 

Nej

Johansson, Martin

mjtag.dinstudio.se

Sw

Jädraås-Tallås Järnväg

www.jtj.org

Ja

JärnvägsInfo-Förlaget AB

www.jinf.info

Ja, Sw

Järnvägsmusei Vänner, Föreningen

www.jvmv.se

 

Kleine, Carl

 

 

Klockar, Måns

 

 

LACO Models

www.lacomodels.se

Sw

Larsson, Arne

 

Sw

Larsson, Björn

 

Nej

Lukkarinen, Håkan (GMJ)

 

 

Maritim Stockholm, Klubb

klubbmaritim.com/stockholm/

 

Martinussen, Ulrik/modelltåg.com

modelltag.com

Ja, Sw

Matuska, Yvonne von

www.matuska.se

 

Modelljärnvägsmagasinet

www.mj-magasinet.se

Ja

Museispårvägen Malmköping

www.muma.se

Ja

Mälardalens ModulMöte

www.malarmodulmote.com

 

Nisses lok- och vagnverkstad

 

 

Olsson, Leif

 

 

Olsson, Michael

 

 

Palm, Charlotte

 

Sw

Rimbo Grande Modeller

www.rimbogrande.se

 

Roslagsbanans Veterantågsförening

www.roslagsbanan.com

Ja

Selin, Bengt

www.antikvariaterato.se

 

Signalsidan

signalsidan.se

Ja

Sjölin, Vilhelm

 

 

Skara-Lundsbrunns Järnvägar

www.sklj.se

 

Skärgårdsbåten, Stiftelsen

www.skargardsbaten.se

 

Smalspårsfrämjandet, Modelljärnvägsföreningen

www.smalsparigt.org

 

Sollefteå Modelljärnvägsklubb

www.smjk.se

Nej

Staff, Per-Everth

 

Nej

Stockholm Live Steamers

 

 

Stockholm Toy Cabinet HB

 

 

Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg

www.skaj.se

Ja

Stockholms Modelljärnvägsklubb

www.smj.org

 

Stockholms Ånglokssällskap

www.anglok.se

 

Sundlin, Jan-Erik

 

 

Svensk Flyghistorisk Förening

www.flyghistoria.org

Ja, Sw

Svenska Järnvägsklubben

www.sjk.se

Ja

Svenska Motorvagnsklubben

www.smok.nu

 

TMJ Konsult AB

www.tmjkonsult.se

 

Trafik-Nostalgiska Förlaget

www.tnf.se

Ja, Sw

Train Nuts

 

Sw

TrainShop AB

www.trainshop.se

Ja

Westerås Banbyggare, Sällskapet/Lokstallet

home.swipnet.se/swb/

 

Virtanen, Matti

 

 

Åmål-Årjängs Järnväg, Järnvägssällskapet

www.jaaj.nu

Sw

Östra Södermanlands Järnväg

www.oslj.nu

Ja

 

Kort Sw = Swish!