Deltagare 2012

T o m 20 november anmälda deltagare till Hjulmarknaden 2012, men med reviderade namn 22 november.

Abrahamsson, Stefan
Allt om Hobby
Almqvist, Per
Andersson, Bertil
Balkong Förlag AB
Bilddressinen
Boren Train AB
Brimalm Engineering
Brunér, Jan (skärm)
Böda Skogsjärnväg
Carlsson, Berne/Sjögren, Bengt
Dekaler & Etsat
Edgar, Jörgen
Edholm, Jan
Ekwall, Lars
Engqvist, Jan-Olov
Entec
Erato AB, Antikvariat
Ersson, Kent
Etsmodeller.se
Flygande Veteraner, Föreningen
Frykmo Modellbyggeri
Gefle-Dala Jernväg, Museiföreningen
Godsvagnsdesign
Gotlandståget, Föreningen
Hammare, Gunnar
H-felt Förlag
Hultmo, Michael
Industribaneföreningen
Jädraås-Tallås Järnväg
JärnvägsInfo-Förlaget
Järnvägsmusei Vänner, Föreningen
Järnvägsmännens Samarbetskommitté för Inlandsbanan
Kalmar Modelljärnvägsklubb
Keppe, Kjell
Klockar, Måns
Köping-Utterbergs Järnvägs museiförening
Larsson, Björn
Larsson, Daniel
Larsson, Göran
Leandoer & Ekholm Förlag
LEG Video
Lenis Lek & Hobby AB
Lokaltrafikintresserades Förbund
Lukkarinen, Håkan
Matuska AB, PEMAB
MJ-Hobbyexperten
MJ-Specialisten
Moberg, Gert
Modellini KB
Modelljärnvägsmagasinet
Museispårvägen Malmköping
Mälardalens ModulMöte
Nilson, Hans
Nisses lok- och vagnverkstad
Nora Bergslags Veteran-Jernväg
Nordvästra Skånes Järnvägar, Modelljärnvägssällskapet
Norsk Jernbaneklubb/Baneforlaget/Lokaltrafikkhistorisk
forening/Smaalene Modellservice
Nynäshamns Järnvägsmuseum, Föreningen
Olsson, Leif
PERL Model/Per Lindgren
Persson, Dan
PMS Bilar & Modelltåg
Rimbo Grande Modeller
Rosén, Ingmar
Roslagsbanans Veterantågsförening
s/s Blidösund, Föreningen
SJK Service AB
Sjövärn och Sjöfart, Föreningen
Skärgårdsbåten, Stiftelsen
Smalspårsfrämjandet, Modelljärnvägsföreningen
Snowball Racing Production AB
Spångberg, Leif
Staff, Per-Everth
Stenrup, Thomas
Stenvalls Förlag, Frank
Stockholm-Roslagens Järnvägar, Museiföreningen
Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg
Stockholms Modelljärnvägsklubb
Stockholms Ånglokssällskap
Sundbergs Hobbyimport
Sundlin, Jan-Erik
Svenesson, Hans-Åke
Svensk Flyghistorisk Förening
Svenska Motorvagnsklubben
Svenska Omnibussföreningen
Teknikarv.se
TMJ Konsult AB
Trafikförlaget, Föreningen
Trafik-Nostalgiska Förlaget
Trainshop AB
Tumba Lokstation
TågCentralen (i Eskilstuna)/Anders Larsson
Tågspecialisten (i Jönköping)
Wadstena-Fogelsta Järnväg, Museiföreningen
Vall, Per-Olof
Wallén, Torsten
Westerås Banbyggare, Sällskapet
Vibyholms Mekaniska Verkstad
Yllner, Förlag Niclas
Zebra AB, Antikvariat
Östra Skånes Järnvägar, museiföreningen
Östra Södermanlands Järnväg

OBS! Kommentarer och krav på ändringar i ovanstående förteckning ska ske genom Hjulmarknadens officiella epost. Detta gäller SAMTLIGA utställare.


Platsen för Hjulmarknaden produceras av Teknikarv.se.
All kontakt angående Hjulmarknaden ska ske direkt till Föreningen Hjulmarknaden, enligt adress under fliken "Om Hjulmarknaden".
Sidan är senast uppdaterad 2013-09-05.