Deltagare 2013

T o m 30 november anmälda deltagare till Hjulmarknaden 2013.

Allt om Hobby AB    www.hobby.se
Almqvist, Per    
Annas Hobby & Diversehandel   www.annashobbyochdiversehandel.nu
Auktionshuset Kolonn AB   www.kolonn.se
Balkong Förlag AB   www.balkongforlag.se
Bengtsson, Roland    
Bilddressinen   www.dressinen.se
Boren Train AB   www.borentrain.se
Brimalm Engineering   www.brimalm.com
Böda Skogsjärnväg   www.bosj.se
Da915 – Carlsson, Berne   www.da915.se
Dekaler & Etsat   www.byggsvenskt.nu
DF 39 Järnvägspostklubben    
Edgar, Jörgen    
Engqvist, Jan-Olov    
Entec   www.entec.se
Erato AB, Antikvariat   www.antikvariaterato.se
Eriksson, Sten Rune    
Gefle-Dala Jernväg, Museiföreningen   www.mfgdj.se
Godsvagnsdesign – Wallgren, Vincent    
Hammare, Gunnar    
H-felt Förlag    
Hultmo, Michael    
Industribaneföreningen   www.industribanor.se
Innovationshistoria Förlag AB   www.innovationshistoria.se
Ivholt, Björn    
Johansson, Bo    
Jädraås-Tallås Järnväg   www.jtj.org
JärnvägsInfo-Förlaget AB   www.jinf.info
Järnvägsmusei Vänner, Föreningen   www.jvm.se
Järnvägsmännens Samarbetskommitté för Inlandsbanan    
Järnvägssällskapet   www.jarnvagssallskapet.se
Kalmar Modelljärnvägsklubb   www.kmjk.se
Klockar, Måns    
Köping-Utterbergs Järnvägs museiförening   www.kujmf.se
LACO Models   www.lacomodels.se
Larsson, Björn    
LEG Video   www.legvideo.se
Lindström, Christian    
Lokaltrafikintresserades Förbund   www.bussmicke.se/LTF/
Lukkarinen, Håkan    
Maritim Stockholm, Klubb   www.klubbmaritim/stockholm/
Matuska Antik AB   www.matuska.se
Miniature Playground   www.miniature-playground/sv/
MJ-Hobbyexperten   www.mjhobby.se
MJ-Specialisten   www.hobbymodeller.se
Museispårvägen Malmköping   www.muma.se
Mälardalens ModulMöte   www.malarmodulmote.com
Nilson, Hans    
Nisses lok- och vagnverkstad    
Nora Bergslags Veteran-Jernväg   www.nbvj.se
Nordvästra Skånes Järnvägar, Modelljärnvägssällskapet    
Norsk Modelljernbane Sweden AB   www.nmj.no
Nynäshamns Järnvägsmuseum, Föreningen   www.njm.nu
Olsson, Leif    
PERL Model/Per Lindgren   www.perlmodell.se
PMS Bilar & Modelltåg    
Rimbo Grande Modeller   www.rombogrande.se
Rosén, Ingmar    
Roslagsbanans Veterantågsförening   www.roslagsbanan.com
SJK Service AB   www.sjk.se
Skärgårdsbåten, Stiftelsen   www.skargardsbaten.se
Smalspårsfrämjandet, Modelljärnvägsföreningen   www.smalsparigt.org
Spångberg Spårvagnsfoto, Leif    
Staff, Per-Everth    
Stenvalls Förlag, Frank   www.stenvalls.com
Stockholm Toy Cabinet HB    
Stockholm-Roslagens Järnvägar, Museiföreningen   www.srjmf.se
Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg   www.skaj.org
Stockholms Modelljärnvägsklubb   www.smj.org
Stockholms Ånglokssällskap   www.anglok.se
Sundbergs Hobbyimport    
Sundlin, Jan-Erik    
Svensk Flyghistorisk Förening   www.flyghistoria.org
Svenska Motorvagnsklubben   www.smok.nu
Svenska Omnibussföreningen   www.omnibuss.se
Svenska Spårvägssällskapet Stockholmsavdelningen   www.sparvagssallskapet.se/stockholm/
Teknikarv Media   www.teknikarv.se/video/
TMJ Konsult AB    
Trafikförlaget, Föreningen    
Trafik-Nostalgiska Förlaget   www.tnf.se
TrainShop AB   www.trainshop.se
Tumba Lokstation    
TågCentralen (i Eskilstuna) – Larsson, Anders   www.tagcentralen.nu
Tågspecialisten   www.habohobby.se
Wadstena-Fogelsta Järnväg, Museiföreningen   www.wfj.se
Wallén, Torsten    
Werner HB, Thomas/Östberg, Lars-Gunnar    
Westerås Banbyggare, Sällskapet/Lokstallet   home.swipnet.se/swb/
Wigerdals Värld   www.wigerdahl.com
Yllner, Förlag Niclas    
Ångfartyget Ejdern, Museiföreningen   www.ejdern.org
Östra Skånes Järnvägar, museiföreningen   www.mfosj.se
Östra Södermanlands Järnväg   www.oslj.nu

 

OBS! Kommentarer och krav på ändringar i ovanstående förteckning ska ske genom Hjulmarknadens officiella epost. Detta gäller SAMTLIGA utställare.

Länkförteckningen uppdateras inte efter 2013-11-30, då blir denna sida ”historiskt material”.


Platsen för Hjulmarknaden produceras av Teknikarv.se.
All kontakt angående Hjulmarknaden ska ske direkt till Föreningen Hjulmarknaden, enligt adress under fliken "Om Hjulmarknaden".
Sidan är senast uppdaterad 2014-08-27.