Deltagare 2015

T o m 2015-11-16 anmälda deltagare till Hjulmarknaden 2015.

Deltagare   

Hemsida

   Kortbetalning    Swish
Andersson, Bertil  

 -

    -
Auktionshuset Kolonn AB  

www.kolonn.se

  -   -
Baneforlaget/Lokaltrafikkhistorisk forening/
Norsk Jernbaneklubb
 

 -

   -   -
Bilddressinen  

www.dressinen.se

  Kort   -
Boren Train AB/Wallén, Torsten  

www.borentrain.se

  -   -
Brimalm Engineering  

www.brimalm.com

  -   -
Böda Skogsjärnväg  

www.bosj.se

  -   -
Come to Sweden Publishing AB  

www.cometosweden.se

  Kort   -
Da915 – Carlsson, Berne  

www.da915.se

  Nej   -
Dala-Hälsingslands Järnvägs, Föreningen  

www.dhdj.se

  -   -
Dekaler & Etsat  

www.byggsvenskt.nu

  -   -
Ekwall, Lars  

 -

   -   -
Erato AB, Antikvariat  

www.antikvariaterato.se

  -   -
Gotlandståget, Föreningen  

www.gotlandstaget.se

  -   -
H-felt Förlag  

svenskamodelltag.bloggplatsen.se

  -   Sw
Hultmo, Michael  

 -

   -   -
Industribaneföreningen  

www.industribanor.se

  -   -
Jädraås-Tallås Järnväg  

www.jtj.org

  Kort   -
JärnvägsInfo-Förlaget AB  

www.jinf.info

  Kort   -
Järnvägsmusei Vänner, Föreningen  

www.jvmv.se

  -   -
Järnvägsmännens Samarbetskommitté för Inlandsbanan  

www.smjk.se

  Nej   -
Järnvägssällskapet  

www.jarnvagssallskapet.se

  -   Sw
Kleine, Carl  

 -

   -   -
Klockar, Måns  

 -

   -   -
Köping-Utterbergs Järnvägs museiförening  

www.kujmf.se

  -   -
LACO Models  

www.lacomodels.se

  Kort   -
Larsson, Arne  

 -

  -   -
Larsson, Björn  

 -

   -   -
Leandoer Förlag  

www.le-forlag.se

  -   -
LEG Video  

www.legvideo.se

  -   -
Lokaltrafikintresserades Förbund  

www.bussmicke.se/LTF/

  Nej   -
Lukkarinen, Håkan (GMJ)  

 -

  -   -
Maritim Stockholm, Klubb  

klubbmaritim.com/stockholm/

  -   -
Matuska Antik AB  

www.matuska.se

  -   -
MJ-Hobbyexperten  

www.mjhobby.se

  Kort   -
MJ-Specialisten  

www.hobbymodeller.se

  -   -
Moberg, Gert  

 -

  -   -
Modelljärnvägsmagasinet  

www.mj-magasinet.se

  Kort   -
Modellrallaren, Bokförlaget  

www.bokforlaget.modellrallaren.se

  Kort   -
Museispårvägen Malmköping  

www.muma.se

  Kort   -
Mälardalens ModulMöte  

www.malarmodulmote.com

  -   -
Nisses lok- och vagnverkstad  

 -

  -   -
Nora Bergslags Veteran-Jernväg  

www.nbvj.se

  -   -
Norsk Modelljernbane Sweden AB  

www.nmj.no

  Kort   -
Nova Frimärken AB  

www.novastamps.com

   -   -
Nynäshamns Järnvägsmuseum, Föreningen  

www.njm.nu

  Nej   -
Olofsson, Seth  

-

   -   -
Olsson, Leif  

-

   -   -
One:87 AB  

www.one87.se

   -   -
Persson, Dan  

 

   -   -
PMS Bilar & Modelltåg  

 

   -   -
Rimbo Grande Modeller  

www.rimbogrande.se

  -   -
Roslagsbanans Veterantågsförening  

www.roslagsbanan.com

  -   -
Signalsidan  

signalsidan.se

  Kort   -
Skärgårdsbåten, Stiftelsen  

www.skargardsbaten.se

  -   -
Smalspårsfrämjandet, Modelljärnvägsföreningen  

www.smalsparigt.org

  -   -
Stenrup, Thomas  

 -

   -   -
Stenvalls Förlag, Frank  

www.stenvalls.com

  Kort   -
Stockholm Toy Cabinet HB  

 -

   -   -
Stockholm-Roslagens Järnvägar, Museiföreningen  

www.srjmf.se

  -   -
Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg  

www.skaj.se

  -   -
Stockholms Modelljärnvägsklubb  

www.smj.org

  -   -
Stockholms Ånglokssällskap  

www.anglok.se

  -   -
Sundbergs Hobbyimport  

-

   -   -
Sundlin, Jan-Erik  

-

   -   -
Svensk Flyghistorisk Förening  

www.flyghistoria.org

  -   -
Svenska Järnvägsklubben  

www.sjk.se

  Kort   -
Svenska Motorvagnsklubben  

www.smok.nu

  -   -
Svenska Spårvägssällskapet Stockholmsavdelningen  

www.sparvagssallskapet.se/stockholm/

  -   -
Teknikarv.se  

www.teknikarv.se/video/

  Kort   Nej
TMJ Konsult AB  

www.tmjkonsult.se

  -   -
Trafikförlaget, Föreningen  

-

  Nej   -
Trafik-Nostalgiska Förlaget  

www.tnf.se

  Kort   -
TrainShop AB  

www.trainshop.se

  Kort   -
TågCentralen (i Eskilstuna) – Larsson, Anders  

www.tagcentralen.nu

  -   -
Wadstena-Fogelsta Järnväg, Museiföreningen  

www.wfj.se

  -   -
Vall, Per-Olof  

-

   -   -
Werner HB, Thomas/Östberg, Lars-Gunnar  

-

   -   -
Westerås Banbyggare, Sällskapet/Lokstallet  

home.swipnet.se/swb/

  -   -
Yllner, Förlag Niclas  

 -

   -   -
Ångfartyget Ejdern, Museiföreningen  

www.ejdern.org

  -   -
Östra Skånes Järnvägar, museiföreningen  

www.mfosj.se

  -   -
Östra Södermanlands Järnväg  

www.oslj.nu

  Kort   -

- = ingen uppgift
kort = tar de "vanliga" betalkorten
Sw = tar Swish-betalning
Nej = tar endast kontanter

 

OBS! Kommentarer och krav på omedelbara ändringar i ovanstående förteckning ska ske genom Hjulmarknadens officiella epost. Detta gäller SAMTLIGA utställare.

Länkförteckningen uppdateras inte efter 2015-11-28 då blir denna sida ”historiskt material”.


Platsen för Hjulmarknaden produceras av Teknikarv.se.
All kontakt angående Hjulmarknaden ska ske direkt till Föreningen Hjulmarknaden, enligt adress under fliken "Om Hjulmarknaden".
Sidan är senast uppdaterad 2016-08-19.