Deltagare 2016

T o m 2016-11-23 anmälda deltagare till Hjulmarknaden 2016.

Deltagare    Hemsida   Kortbetalning    Swish
Abrahamsson, Stefan       -   -
Almqvist, Per       -   -
Andersson, Bertil       -   -
Anten-Gräfsnäs Järnväg, Museiföreningen   www.agj.net   -   -
Auktionshuset Kolonn AB   www.kolonn.se   -   Sw
Balkong Förlag AB   www.balkongforlag.se   Ja   -
Boman, Gerald     Nej   -
Boren Train AB/Wallén, Torsten   www.borentrain.se   -   -
Brimalm Engineering   www.brimalm.com   Ja   -
Bäck, Sven-Erik     -   -
Böda Skogsjärnväg   www.bosj.se   -   -
Da915 – Carlsson, Berne   www.da915.se   -   Sw
Dala-Hälsingslands Järnvägs, Föreningen   www.dhdj.se   -   -
Dekaler & Etsat   www.byggsvenskt.nu   -   -
Ekerö Modelltraktorer       -   -
Erato AB, Antikvariat   www.antikvariaterato.se   -   -
Ersson, Kent       -   -
Godsvagnsdesign – Wallgren, Vincent       -   -
Gotlandståget, Föreningen   www.gotlandstaget.se   Ja   -
H-felt Förlag   svenskamodelltag.bloggplatsen.se   -   Sw
Hultmo, Michael       -   -
Industribaneföreningen   www.industribanor.se   -   -
Johansson, Bo       -   -
Jädraås-Tallås Järnväg   www.jtj.org   Ja   -
JärnvägsInfo-Förlaget AB   www.jinf.info   Ja   -
Järnvägsmusei Vänner, Föreningen   www.jvmv.se   -   -
Järnvägsmännens Samarbetskommitté för Inlandsbanan   www.smjk.se   Nej   -
Kleine, Carl       -   -
Köping-Utterbergs Järnvägs museiförening   www.kujmf.se   -   -
LACO Models   www.lacomodels.se   Ja   -
Larsson, Björn       Nej   -
Leandoer Förlag   www.le-forlag.se   -   -
LEG Video   www.legvideo.se   -   Sw
Lenis Lek & Hobby AB   www.lenislek-hobby.com   -   -
LG Hobbyservice       -   Sw
Lokaltrafikintresserades Förbund   www.bussmicke.se/LTF/   Nej   -
Lukkarinen, Håkan (GMJ)       -   -
Maritim Stockholm, Klubb   klubbmaritim.com/stockholm/   -   -
Martinussen, Ulrik       -   Sw
Mattsson, Jan       -   -
Matuska Antik AB   www.matuska.se   -   -
MJ-Hobbyexperten   www.mjhobby.se   Ja   -
MJ-Specialisten   www.hobbymodeller.se   Ja   -
Modelljärnvägsmagasinet   www.mj-magasinet.se   Ja   -
Modellrallaren, Bokförlaget   www.bokforlaget.modellrallaren.se   Ja   -
Museispårvägen Malmköping   www.muma.se   Ja   -
Mälardalens ModulMöte   www.malarmodulmote.com   -   -
Nisses lok- och vagnverkstad       -   -
Nora Bergslags Veteran-Jernväg   www.nbvj.se   -   -
Norsk Modelljernbane Sweden AB   www.nmj.no   Ja   -
Nova Frimärken AB   www.novastamps.com   Ja   -
Olofsson, Seth       -   Sw
Olsson, Leif       -   -
One:87 AB   www.one87.se   -   -
Palm, Charlotte       -   Sw
Pettersson, Bosse       Nej   -
PMS Bilar & Modelltåg       -   -
Rimbo Grande Modeller   www.rimbogrande.se   -   -
Roslagsbanans Veterantågsförening   www.roslagsbanan.com   Ja   -
Sjölin, Vilhelm       -   -
Skärgårdsbåten, Stiftelsen   www.skargardsbaten.se   -   -
Smalspårsfrämjandet, Modelljärnvägsföreningen   www.smalsparigt.org   -   -
Staff, Per-Everth       -   -
Stenvalls Förlag, Frank   www.stenvalls.com   Ja   -
Stockholm Toy Cabinet HB       -   -
Stockholm-Roslagens Järnvägar, Museiföreningen   www.srjmf.se   -   -
Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg   www.skaj.se   Ja   -
Stockholms Modelljärnvägsklubb   www.smj.org   -   -
Stockholms Ånglokssällskap   www.anglok.se   -   -
Svensk Flyghistorisk Förening   www.flyghistoria.org   -   -
Svenska Järnvägsklubben   www.sjk.se   Ja   -
Svenska Motorvagnsklubben   www.smok.nu   -   -
Svenska Spårvägssällskapet Stockholmsavdelningen   www.sparvagssallskapet.se/stockholm/   -   -
Teknikarv.se   www.teknikarv.se/video/   Ja   Nej
Tjustbygdens Järnvägsförening   www.smalsparet.se   -   -
TMJ Konsult AB   www.tmjkonsult.se   -   -
Trafikförlaget, Föreningen       Nej   -
Trafik-Nostalgiska Förlaget   www.tnf.se   Ja   -
Train Nuts corner       -   -
TrainShop AB   www.trainshop.se   Ja   -
TågCentralen (i Eskilstuna) – Larsson, Anders   www.tagcentralen.nu   Ja   -
Wadstena-Fogelsta Järnväg, Museiföreningen   www.wfj.se   Ja   Sw
Vall, Per-Olof       -   -
Werner HB, Thomas/Östberg, Lars-Gunnar       -   -
Westerås Banbyggare, Sällskapet/Lokstallet   home.swipnet.se/swb/   -   -
Ångfartyget Ejdern, Museiföreningen   www.ejdern.org   -   -
Östra Skånes Järnvägar, museiföreningen   www.mfosj.se   -   -
Östra Södermanlands Järnväg   www.oslj.nu   Ja   -

- = ingen uppgift
kort = tar de "vanliga" betalkorten
Sw = tar Swish-betalning
Nej = tar endast kontanter

OBS! Kommentarer och krav på omedelbara ändringar i ovanstående förteckning ska ske genom Hjulmarknadens officiella epost. Detta gäller SAMTLIGA utställare.

Länkförteckningen uppdateras inte efter 2016-11-24 då blir denna sida ”historiskt material”.


Platsen för Hjulmarknaden produceras av Teknikarv.se.
All kontakt angående Hjulmarknaden ska ske direkt till Föreningen Hjulmarknaden, enligt adress under fliken "Om Hjulmarknaden".
Sidan är senast uppdaterad 2016-11-24.