Deltagare på Hjulmarknaden 2017 anmälda t o m 2017-11-17

 

Namn

Hemsida

Kort

Anten-Gräfsnäs Järnväg, Museiföreningen

www.agj.net

Sw

Auktionshuset Kolonn AB

www.kolonn.se

Sw

Balkong Förlag AB

www.balkongforlag.se

Ja

Baneforlaget/Lokaltrafikkhistorisk forening/
Norsk Jernbaneklubb

 

 

Boman, Gerald

 

Nej

Boren Train AB/Wallén, Torsten

www.borentrain.se

 

Böda Skogsjärnväg

www.bosj.se

 

Da915 – Carlsson, Berne

www.da915.se

Sw

Dekaler & Etsat

www.byggsvenskt.nu

Sw

Edgar modellbyggare, Jörgen

jorgenedgar.se

Sw

Edition GUJ – Flodén, Gunnar

 

Sw

Ekwall, Lena

 

 

Erato AB, Antikvariat

www.antikvariaterato.se

 

Freudenreich Feinwerktechnik

www.FR-model.com

 

Förenade N-skala i StorStockholm

www.fniss.se

 

Gotlandståget, Föreningen

www.gotlandstaget.se

Ja

Halldén, Mia

 

Sw

H-felt Förlag

svenskamodelltag.bloggplatsen.se

Sw

Hobbybutik på Fiskarstigen – Doek, Bert och Simone

 

Sw

Hobbypress Förlag

www.hobbypress.se

Ja

Industribaneföreningen

www.industribanor.se

 

Johansson, Martin

 

Nej

Jädraås-Tallås Järnväg

www.jtj.org

Ja

JärnvägsInfo-Förlaget AB

www.jinf.info

Ja

Järnvägsmusei Vänner, Föreningen

www.jvmv.se

 

Järnvägsmännens Samarbetskommitté för Inlandsbanan

www.smjk.se

Nej

Kalmar Modelljärnvägsklubb

www.kmjk.se

Ja, Sw

Kleine, Carl

 

 

Klockar, Måns

 

 

Kolskog, Marcus

 

Sw

Köping-Utterbergs Järnvägs museiförening

www.kujmf.se

 

LACO Models

www.lacomodels.se

Ja, Sw

Larsson, Björn

 

Nej

LEG Video

www.legvideo.se

Sw

Lenis Lek & Hobby AB

www.lenislek-hobby.com

 

LG Hobbyservice

 

Sw

Lokaltrafikintresserades Förbund

www.bussmicke.se/LTF/

Nej

Lukkarinen, Håkan (GMJ)

 

 

Maritim Stockholm, Klubb

klubbmaritim.com/stockholm/

 

Martinussen, Ulrik/modelltåg.com

modelltag.com

Ja, Sw

Matuska Antik AB

www.matuska.se

 

MJ-Hobbyexperten

www.mjhobby.se

Ja

MJ-Specialisten

www.hobbymodeller.se

Ja

Modelljärnvägsmagasinet

www.mj-magasinet.se

Ja

Museispårvägen Malmköping

www.muma.se

Ja

Mårtensson, Thor

 

Sw

Mälardalens ModulMöte

www.malarmodulmote.com

 

Nisses lok- och vagnverkstad

 

 

Nora Bergslags Veteran-Jernväg

www.nbvj.se

 

Norsk Modelljernbane Sweden AB

www.nmj.no

Ja

Nova Frimärken AB

www.novastamps.com

Ja

Nynäshamns Järnvägsmuseum, Föreningen

www.njm.nu

Nej

Olsson, Leif

 

 

Olsson, Mikael

 

 

One:87 AB

www.one87.se

Ja, Sw

Palm, Charlotte

 

Sw

PERL Model/Per Lindgren

www.perlmodell.se

 

Pettersson, Bosse

 

Sw

Pettersson, Ewert

 

Sw

Rimbo Grande Modeller

www.rimbogrande.se

 

Risten–Lakviks Järnväg, Museiföreningen

www.rlj.se

 

Roslagsbanans Veterantågsförening

www.roslagsbanan.com

Ja

Signalsidan

signalsidan.se

Ja

Skara-Lundsbrunns Järnvägar

www.sklj.se

 

Skärgårdsbåten, Stiftelsen

www.skargardsbaten.se

 

Smalspårsfrämjandet, Modelljärnvägsföreningen

www.smalsparigt.org

 

Staff, Per-Everth

 

Sw

Stenvalls Förlag, Frank

www.stenvalls.com

Ja

Stockholm Toy Cabinet HB

 

 

Stockholm-Roslagens Järnvägar, Museiföreningen

www.srjmf.se

 

Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg

www.skaj.se

Ja

Stockholms Modelljärnvägsklubb

www.smj.org

 

Stockholms Ånglokssällskap

www.anglok.se

 

Sundlin, Jan-Erik

 

 

Svensk Flyghistorisk Förening

www.flyghistoria.org

Ja, Sw

Svenska Järnvägsklubben

www.sjk.se

Ja

Svenska Motorvagnsklubben

www.smok.nu

 

Svenska Omnibussföreningen

www.omnibuss.se

 

Svenska Spårvägssällskapet Stockholmsavdelningen

www.sparvagssallskapet.se/stockholm/

 

TMJ Konsult AB

www.tmjkonsult.se

 

Trafikförlaget, Föreningen

 

Nej

Trafik-Nostalgiska Förlaget

www.tnf.se

Ja, Sw

Train Nuts

 

 

TrainShop AB

www.trainshop.se

Ja

TågCentralen (i Eskilstuna) – Larsson, Anders

www.tagcentralen.nu

Ja, Sw

Wadstena-Fogelsta Järnväg, Museiföreningen

www.wfj.se

Ja, Sw

Werner HB, Thomas/Östberg, Lars-Gunnar

 

 

Westerås Banbyggare, Sällskapet/Lokstallet

home.swipnet.se/swb/

 

Ångfartyget Ejdern, Museiföreningen

www.ejdern.org

Sw

Östra Södermanlands Järnväg

www.oslj.nu

Ja

 

Kort Sw = Swish!