Deltagare

Deltagare på Hjulmarknaden 2020 kommer senare

Föreningen Hjulmarknaden strävar efter att bjuda in så många som möjligt från framförallt det teknik- och trafikhistoriska föreningslivet. Men det är svårt att känna till alla, så om ni hör någon som undrar varför de inte bjudits in så be dessa att kontakta oss!

Namn Hemsida Kort
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Kort Ja = Kortbetalning, Sw = Swish!