Deltagare

Föreningen Hjulmarknaden strävar efter att bjuda in så många som möjligt från framförallt det teknik- och trafikhistoriska föreningslivet. Men det är svårt att känna till alla, så om ni hör någon som undrar varför de inte bjudits in så be dessa att kontakta oss!

Deltagare på Hjulmarknaden 2021 anmälda t o m 2021-11-25

NamnHemsidaKort
Auktionshuset Kolonn ABwww.kolonn.seSw
Balkong Förlag ABwww.balkongforlag.seJa
Boren Train AB/MJ-Specialistenwww.borentrain.seJa, Sw
Böda Skogsjärnvägwww.bosj.seSw
Dala-Hälsinglands Järnväg, Föreningenwww.dhdj.seSw
Dalla-Santa, Mikael  
Dekaler & Etsatwww.byggsvenskt.nuSw
Edgar modellbyggare, Jörgenjorgenedgar.seSw
Frykmo Modellbyggeriwww.frykmodell.seSw
Hagfors Järnvägsmuseums vänföreningwww.nklj.orgSw
Hellvi modelltågförening
H-felt Förlagsvenskamodelltag.bloggplatsen.seSw
Hjärtblad, Styrbjörn Sw
Hobbypress Förlagwww.hobbypress.seJa, Sw
Holmer, Carl Staffan Sw
Ivholt, Björn 
Johansson, Bo Nej
Järnvägsmusei Vänner, Föreningenwww.jvmv.seSw
Kleine, Carl  
Köping-Utterbergs Järnvägs museiföreningwww.kujmf.seSw
LACO Modelswww.lacomodels.seSw
Larsson, Björn Sw
LG Hobbyservice Sw
Lokaltrafikintresserades Förbundwww.bussmicke.se/LTF/Sw
Lukkarinen, Håkan (GMJ)  
Martinussen, Ulrik/modelltåg.commodelltag.comJa, Sw
Matuska, Peter von  
MJ-Hobbyexpertenwww.mjhobby.seJa
Modelljärnvägsmagasinetwww.mj-magasinet.seJa, Sw
Museispårvägen Malmköpingwww.muma.seJa, Sw
Mälardalens ModulMötewww.malarmodulmote.com 
Nova Frimärken ABwww.novastamps.comJa, Sw
Olsson Helander, Oskar  
Olsson, Hans / Östman, Henrik Sw
Olsson, Leif Sw
Palm, Charlotte Sw
Riedel, Lothar Sw
Roslagsbanans Veterantågsföreningwww.roslagsbanan.comJa
Selin, Bengtwww.antikvariaterato.se
Skara-Lundsbrunns Järnvägarwww.sklj.seJa, Sw
Skärgårdsbåten, Stiftelsenwww.skargardsbaten.seJa, Sw
Smalspårsfrämjandet, Modelljärnvägsföreningenwww.smalsparigt.org 
Sollefteå Modelljärnvägsklubbwww.smjk.seNej
SR Modell / Swedish Railcam  
Staffs Hobbyhörnawww.staffshobbyhörna.seJa, Sw
Stenvalls Förlag, Frankwww.stenvalls.comJa
Stockholm Live Steamers
Stockholm Toy Cabinet HB  
Stockholm-Roslagens Järnvägar (konsult) ABwww.srjk.seJa, Sw
Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnvägwww.skaj.seSw
Stockholms Modelljärnvägsklubbwww.smj.org 
Stockholms Ånglokssällskapwww.anglok.se 
Svennar, Per-Erikwww.marklin.stSw
Svenska Järnvägsklubbenwww.sjk.seJa, Sw
Svenska Motorvagnsklubbenwww.smok.nu 
Svenska Omnibussföreningenwww.omnibuss.se 
Svenska Spårvägssällskapet Stockholmsavdelningenwww.sparvagssallskapet.se/stockholm/Sw
Söderlund, Mai-Brit Sw 
TMJ Konsult ABwww.tmjkonsult.se 
Trafikförlaget, Föreningen Sw
Trafik-Nostalgiska Förlagetwww.tnf.seJa, Sw
TrainShop ABwww.trainshop.seJa, Sw
TågCentralen (i Eskilstuna) – Larsson, Anderswww.tagcentralen.nuJa, Sw
Westerås Banbyggare, Sällskapet/Lokstallethome.swipnet.se/swb/ 
Wigerdals Världwww.wigerdal.com 
WinterZone ABwww.winterzone.se 
Österberg, Anders  Sw
Östra Södermanlands Järnvägwww.oslj.nuJa, Sw

Kort Sw = Swish!