Om Hjulmarknaden

Hjulmarknaden är ”ett årligen några veckor före julhelgen återkommande evenemang för presentation av ideella teknikhobby-, i första hand transporthistoriska, föreningars verksamhet såväl genom information som försäljning” (ur Föreningen Hjulmarknadens Regler).

Hjulmarknaden är alltså i första hand till för föreningar, både för ”fullskala” och modell. En annan viktig princip är att det ska vara fri entré till evenemanget.

Namnet är en avsiktlig ”felstavning” av det vanligt förekommande ordet julmarknad, som ska visa både förläggningen i tiden, d.v.s. i anslutning till julen, och vad föreningarna sysslar med, d.v.s. sådant som går på hjul.

Historik

Den första Hjulmarknaden ägde rum i det s.k. förrummet till Tekniska Museets filmsal den 9 december 1978 och samlade 13 deltagande järnvägs- och spårvägsföreningar. Men lokalen upplevdes som för trång och därför följde två år, 1979 och 1980, i Mälarsalen på Münchenbryggeriet. Eftersom utrymmet upplevdes som väsentligt större bjöds nu även andra teknikhobbyföreningar in.

Sommaren 1981, närmare bestämt den 13 juni, arrangerade Föreningen Hjulmarknaden en Järnvägsmarknad i Philipshuset i Värtan, i anslutning till jubileumskavalkaden under firandet av SJ 125 år.

Historisk Hjulmarknad, på den tiden lokalen var Blå Hallen i Stockholm. Den 7 december 1986. Foto: Peter Berggren

Efter bara två år blev så även Mälarsalen för liten, varför evenemanget flyttade till Blå Hallen i Stockholms Stadshus. Till sommarens Järnvägsmarknad hade även andra än föreningar bjudits in – erfarenheterna av detta var goda, varför dessa även bjöds in till 1981 års Hjulmarknad. Detta var ytterligare en anledning till att den tidigare lokalen upplevdes som för liten. I Blå Hallen blev Hjulmarknaden kvar i 22 år, t o m 2002.

2003 blev det dags att jaga ny lokal. Stadshuset krävde att Hjulmarknaden skulle bli ett kvällsevenemang – och dessutom hade vi (sedan länge) växt ur även denna lokal. Lösningen blev Vasahallen på Djurgården – dock bara för ett år, då lokalen från 2004 disponeras av närbelägna Wasamuseet.

Från 2004 och tre år framåt arrangerades Hjulmarknaden i Sollentuna Expo Center.

Mellan 2008 och 2013 arrangerades Hjulmarknaden i Magasin 9 (tidigare Frihamnshallen/Stockholm Cruise Center) i Stockholms Frihamn.

Från 2014 arrangeras Hjulmarknaden i Solnahallen i Solna.

Kontakta oss

Föreningen Hjulmarknaden
Box 1134
171 22 SOLNA
Telefon: 08-82 27 35
E-post: hjulmarknad@yahoo.se
Länk till Hjulmarknaden på facebook