Hitta till marknaden

Så här hittar du till hallen

Koordinater för Solnahallen
WGS84 decimal (lat, lon) 59.358713, 17.988396
RT90 6584032, 1624161

T-bana:
Linje 11 till station Solna Centrum, gå ut genom norra utgången och till vänster. Gå utmed södra sidan av Frösundaleden ca 700 m till Solnahallen.

Övrig spårtrafik:
Tvärbanan till hållplats Solna Centrum och gångtur som ovan eller till Solna Business Park och gångtur ca 500 m längs Svetsarvägen österut. Från pendeltåg (eller T-bana och fjärrtåg) station Sundbyberg (Centrum) går bussarna 152, 506, 509 och Tvärbanan enligt ovan/nedan, från station Solna går bussarna 176, 177, 509 och Tvärbanan enligt ovan/nedan.

Buss:
Stombusslinje 176 eller 177, buss 152, 512 och 509 till hållplatsen Solnahallen eller buss 506 till hållplatsen Vireberg. Solnahallen (gul byggnad) ca 200 m bort syns från dessa hållplatser.

Bil E4 (från norr eller söder blir samma):
Kör E4 till Haga norra (avfart 167) och sväng av mot Solna Centrum på Frösundaleden. Efter drygt 2 km syns Solnahallen på vägens vänstra sida (södra sidan på den platsen), sväng till vänster vid Ankdammskorset in på Ankdammsgatan och därefter direkt till vänster in mot Solnahallen – adress Ankdammsgatan 46.

Bil E18 (från väster):
Kör till i höjd med östra delen av Rinkeby. Följ Kymlingelänken, det är gamla 279 numera skyltad E18. Kör E18 mot avfart 171 på E4. Följ sedan anvisningarna ovan.
Anm: Det går även att köra söderut på 279 mot Ulvsunda och komma in ”bakvägen” mot Solna C och Solnahallen jämfört med beskrivningen ovan, men den vägen är ofta tidsmässigt längre.